تبلیغات
صلای عشق


درس 1

فعالیت ۱ ، ص ۱۰

ساخت واژه های چشمش، متدیّن و بپرند چون با قاعده ی واجی تناسب دارند، امکان پذیر است ولی ساخت واژه ی « داگک» چون با قاعده ی واجی تناسب ندارد، امکان پذیر نیست.
فعالیت ۲ ، ص ۱۲
۱- پرنده ، آسمان آبی را نشانده است . این جمله از نظر معنا غلط است ، باید گروه فعلی دیگری جانشین گروه فعلی «نشانده است » شود تا معنی جمله طبق قواعد معنایی زبان معیارگردد :
پرنده ، آسمان آبی را پیمود یا پرنده در آسمان آبی پرواز کرد .
۲- کیفم با دلخوری مدادش را تراشید . این جمله از نظر معنا غلط است . باید گروه اسمی دیگری ، جانشین گروه اسمی «کیفم » شود .
علی با دلخوری مدادش را تراشید .

خود آزمایی درس اول ( قواعد ترکیب ) صفحه ی ۱۳

۱- قاعده ی نحوی:زهراتکالیف زهرا را نوشت. صحیح:زهرا تکالیفش را نوشت.
قاعده معنایی:کتابم به دوستم سلام کرد. صحیح: مریم به دوستم سلام کرد.
2- صامت+مصوت: به-با
صامت+مصوت+صامت:پیر
نان-نور
صامت+مصوت+صامت+صامت:دوست-کاشت- درس

3-

· «امیرکبیر دولتی دبیرستان » خلاف قواعد هم نشینی است .

· « دانش آموز در درس خواندن کوشا هستند . » خلاف قواعد نحوی است ، زیرا نهاد جدا و پیوسته با هم مطابقت ندارد .

· «کتاب پرنده را شکار کرد . » خلاف قواعد معنایی است ، زیرا «کتاب » نمی تواند پرنده را شکار کند ، باید به جای گروه اسمی « کتاب » یک گروه اسمی دیگر مثل«صیاد» جانشین شود صیاد پرنده را شکار کرد

4- ابوعلی سینا (نهاد) در همان زمان(متمم قیدی) در همدان (متمم قیدی) تدریس (مفعول) می کرد (فعل) ابوعلی سینا تدریس می کرد ( یک جمله ی سه جزئی مفعولی ) * متمم قیدی جزء اجزای اصلی جمله نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال 1391

سوالات


راهنمای تصحیح


سال 1390

سوالاتراهنمای تصحیح


طبقه بندی: جزوه های آموزشی، نمونه سوالات امتحانات نهایی سوم نظری، PDF کتاب های درسی، ادبیات،
برچسب ها: سوالات نهایی زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان رشته ی ریاضی، نمومه سوالات نهایی سال سوم دبیرستان، نمونه سوالات نهایی، سوالات نهایی سال سوم دبیرستان رشته ی ریاضی و فیزیک، سال سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک، ورقه امتحانی، نمونه سوالات زبان فارسی 3، ورقه زبان فارسی 3، زبان فارسی 3، سوالات نهایی سوم ریاضی، سوالات نهایی، سوالات نهایی زبان فارسی 3 سال سوم نظری، نمونه سوالات امتحانی سال سوم نظری، آزمون های نهایی سال سوم دبیرستان رشته ی ریاضی و فیزیک، آزمون های نهایی سال سوم دبیرستان، آزمون های نهایی سال سوم نظری، آزمون های نهایی، آزمون های نهایی و نمونه سوالات، آزمون های نهایی و نمونه سوالات زبان فارسی 3، ورقه های امتحانی، ورقه های پایانی سال سوم نظری، آزمون های پایانی سال سوم نظری آزمون های پایانی زبان فارسی 3،
 

لوگوی وبلاگ صلای عشف


 

طراحی پوسته از : ایران نقش (طراحی قالب وبلاگهای پارسی)
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صلای عشق - آموزشی(کنکور زبان و ادبیّات فارسی) می باشد.